Dodicesima Giornata Campionato TISC-GP 2020 – Risultati Nurburgring 24h

Risultati Dodicesima Giornata Qualifiche: 1 TISC_ER-FRA_04, 2 TISC_Arghe1925, 3 TISC_Riders2469, 4 TISC_TheKing446, 5 Matte_4-Mori, 6 TISC_Miranji14, 7 Davidoneboccia, 8 TISC_Coach567, 9 TISC_Driver1280, 10 TISC_Ale46, 11 TISC_Ezio73, 12 TISC_Soltan61. Gara: 1 TISC_ER-FRA_04, 2 TISC_Arghe1925, 3 TISC_Riders2469, 4 TISC_TheKing446, 5 Matte_4-Mori, 6 TISC_Coach567, [...]

Decima Giornata Campionato TISC-GP 2020 – Risultati Red Bull Ring

Risultati Decima Giornata Sprint Race Qualifiche: 1 TISC_ER-FRA_04, 2 TISC_ Arghe1925, 3 TISC_Riders2469, 4 TISC_TheKing446, 5 Matte_4-Mori, 6 TISC_Coach567, 7 TISC_Ale178, 8 TISC_Ale46, 9 Magik-Ryk, 10 TISC_Driver1280, 11 TISC_Miranji14, 12 Davidoneboccia, 13 TISC_Ezio73. Gara: 1 TISC_ER-FRA_04, 2 TISC_Arghe1925, 3 TISC_TheKing446, 4 TISC_ Riders2469, 5 Matte_4-Mori, 6 TISC_Ale178, 7 TISC_Coach567, 8 TISC_Ale46, 9 TISC_Driver1280, 10 TISC_Miranji14, 11 Magik-Ryk, 12 Davidoneboccia, 13 TISC_Ezio73.  Risultati Decima Giornata Main Race Gara: 1 TISC_Riders2469, 2 TISC_Arghe1925, 3 TISC_ER-FRA_04, 4 TISC_TheKing446, 5 TISC_Ale178, 6 Matte_4-Mori, 7 Davidoneboccia, 8 TISC_Ale46, 9 TISC_Driver1280, 10 Magik-Ryk, 11 TISC_Miranji14, 12 TISC_Coach567, 13 TISC_Ezio73. [...]